تکنولوژی پیشرفته کشور ژاپن ; بالاترین راندمان و دوام