قابلیت مانور بالا، با بدنه ای نرم برای حفاظت از سطوح حساس