با موتور قدرتمند کاوازاکی و چهره ی سفید براق!

کولر گازی اجنرال پنل سفید براق

تصاویر مرتبط